Nasz patron Kardynał Stefan Wyszyński

Prymas jest wybitną postacią nie tylko Kościoła, ale także wielkim Polakiem, którego życie, działalność i twórczość miały istotny wpływ na polską historię, kulturę i myśl społeczno-polityczną XX w. Pomimo, że od chwili Jego śmierci wiele się zmieniło w świecie i w naszym kraju, to przesłanie Kardynała Wyszyńskiego zachowało swoją uniwersalną wymowę i ponadczasową mądrość humanisty podążającego drogami prawdy o człowieku i o świecie. Wybierając Prymasa Tysiąclecia na Patrona, zdawaliśmy sobie sprawę, że taki wybór zobowiązuje nas wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Wybór Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest świadectwem, że nasza szkoła pragnie oprzeć swój ideał wychowawczy na trwałym fundamencie, na fundamencie prawdy, wiary i patriotyzmu, bo tym wartościom Prymas Tysiąclecia poświęcił swoje życie.

Choć głębia duchowa i bogactwo wewnętrzne kardynała Wyszyńskiego jako kapłana i biskupa fascynują przede wszystkim ludzi wierzących – katolików, to jednak jego kultura osobista i polityczna była i jest doceniana nawet przez jego ideowych przeciwników. Z nauki Prymasa czerpać możemy niezliczone świadectwa umiłowania Ojczyzny, działań na rzecz podtrzymania tożsamości narodowej, troski o dobre wychowanie dzieci i młodzieży.

Niech będzie przykładem i ikoną cnót dla młodego pokolenia przejmującego odpowiedzialność za region i Polskę w nowej rzeczywistości, uwarunkowanej obecnością  w strukturach Unii Europejskiej– bowiem według słów przepięknej polskiej pieśni ,,dziś wszystko zależy od polskiej Młodzieży”.