Szkoła dla środowiska lokalnego

Poza cyklicznymi uroczystościami szkolnymi, gimnazjum nasze bierze również udział, bądź samo organizuje wiele różnych przedsięwzięć mających służyć społeczności lokalnej. Co roku nasza szkoła bierze udział w obchodach „Dni Szczucina”, wystawiając stoisko prezentujące prace i sukcesy naszych uczniów, jak również startując w towarzyszących obchodom konkursach. Rokrocznie organizowane są też zbiórki darów na Mikołajki dla Domu Dziecka, na akcję „Góra Grosza” czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się debata „Świat bez uzależnień byłby lepszy” z 2003 r., podczas której uczniowie wystąpili z przedstawieniem  „Sąd nad papierosem”, a specjaliści różnych dziedzin przedstawili młodzieży i dorosłym zagrożenia płynące z wielu rodzajów uzależnień. 1. maja 2004r., uczestniczyliśmy w Pikniku Europejskim, podczas którego prezentowaliśmy tradycje i kulturę Francji. Staramy się też co roku uczestniczyć z występami artystycznymi i sportowymi w Gminnym Pikniku Profilaktycznym. Co roku, w rocznicę śmierci organizujemy uroczystości upamiętniające papieża Jana Pawła II. W tym miejscu należy nadmienić, że co roku nasi uczniowie z wielka radością przesyłali naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II życzenia świąteczne, zawsze otrzymywaliśmy odpowiedź, w której papież składał nam życzenia i przesyłał  błogosławieństwo. Dziś pozostały nam tylko Jego listy, które skrzętnie przechowujemy, z wielkim wzruszeniem wracamy do nich szczególnie w okresie Bożego Narodzenia.

Dużym wydarzeniem było w roku 2007 uroczyste otwarcie pracowni komputerowej Apple.

W naszej szkole zorganizowano dwa duże Festyny Rodzinne (w 2005 i 2006r.) podczas których nasza młodzież miała okazję zaprezentować swoje talenty artystyczne, a mieszkańcy Radwana i innych okolicznych wsi mogli bawić się później na zabawie. Nasi uczniowie wystawili również Misterium Wielkopostne w kaplicy w Radwanie, a przygotowane przez księdza Mariusza Muchę przedstawienie na motywach „Małego Księcia” wystawiane było wielokrotnie w szczucińskiej „Kanie”, za każdym razem gromadząc komplet publiczności.