Uroczystości i imprezy szkolne

Co roku opracowywany jest w naszej szkole kalendarz imprez szkolnych. Większość uroczystości to już wieloletnia tradycja: we wrześniu uczestniczymy w Międzynarodowej Akcji ,,Sprzątanie Świata”, w październiku obchodzimy „Dzień Edukacji Narodowej”- święto wszystkich  pracowników szkoły. Następnie uroczyście przyjmujemy pierwszoklasistów do grona gimnazjalistów, w listopadzie obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości- w szkole podczas akademii oraz w kościele i pod kwaterą pamięci w Szczucinie, gdzie przeżywamy prawdziwą lekcję historii. Kultywujemy też szkolne zwyczaje bożonarodzeniowe; od szeregu lat w dniu poprzedzającym zimową przerwę świąteczną uczniowie, wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, osoby starsze, samotne i zaproszeni goście spotykają się, by złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Świąteczny wystrój sali, pięknie i suto nakryty stół wśród blasku płonących świec oraz serca pełne serdeczności sprawiają, że dzień ten jest wyjątkowy. Uroczystość uświetniają jasełka w wykonaniu naszych gimnazjalistów. Od wielu już lat zakończeniem I półrocza jest zabawa noworoczna organizowana przez SU i Radę Rodziców. Organizatorem Walentynek w naszej szkole jest SU. Do specjalnej skrzynki napływają niezliczone ilości kartek, które później ,,szkolny listonosz” przekazuje adresatom. W Pierwszy Dzień Wiosny – członkowie SU i nauczyciele ciekawie organizują czas, by zachęcić uczniów do tego, aby zrezygnowali z Dnia Wagarowicza, przybyli do szkoły i uczestniczyli we wspólnej zabawie. Nasi gimnazjaliści wiedzą już,  że tego dnia warto pójść do szkoły, a nie na wagary. Kwiecień –  to uroczystość z okazji Dnia Ziemi. Święta majowe to okazja, by podkreślić wagę symboli narodowych, przypomnieć uczniom wydarzenia sprzed 200 lat i uświadomić im ich doniosłość i znaczenie w dziejach naszego narodu. Dzień sportu – 1 czerwca to dla wszystkich uczniów prawdziwe święto, czas upływa przyjemnie podczas zabaw sportowych, gier i wycieczek, organizowany jest też mecz nauczyciele – uczniowie. Pożegnanie uczniów – podczas tej czerwcowej uroczystości najlepsi uczniowie otrzymują nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz działalności artystycznej. Co roku absolwenci szkoły żegnają się z kolegami, nauczycielami wzruszającą częścią artystyczną.