Organizacje uczniowskie

Gimnazjum w Radwanie dysponuje bogatą ofertą. Wśród organizacji działających w szkole poczesne miejsce zajmuje Samorząd Uczniowski. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły. Rada SU została wybrana przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Jest on inicjatorem uroczystości szkolnych, akcji, dyskotek, konkursów. SU aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, właściwie współpracuje z dyrekcją, nauczycielami i uczniami. Podczas zajęć w kółku dziennikarskim przyszli dziennikarze redagują gazetkę szkolną oraz artykuły do prasy lokalnej. Ponadto uczniowie pracują i doskonalą swoje umiejętności i zainteresowania w kółkach; filmowym, informatycznym, szachowym, regionalnym, muzycznym, tanecznym- fitness, matematycznym, plastycznym. Uczestniczą też w zajęciach Szkolnego Klubu Gier i Zadań Logicznych, Szkolnej Drużyny Siatkarskiej, SKS, PCK i Gimnazjalnej Rady Gminy.