Projekty unijne

Nasze gimnazjum od wielu już lat podejmuje aktywne starania mające na celu pozyskanie różnego rodzaju środków zewnętrznych, dzięki którym udało się zrealizować wiele ambitnych planów.

W ciągu ostatnich kilku lat dzięki współpracy z Europejskim Funduszem Społecznym szkoła pozyskała już dwie pracownie komputerowe (w tym jedyną w powiecie dąbrowskim wyposażoną w komputery firmy Apple), dwa zestawy centrum multimedialnego na które składa się po cztery komputery i urządzenie wielofunkcyjne- skaner zintegrowany z drukarką).

Do sukcesów zaliczyć trzeba też nasz projekt „Nasze spotkania z kulturą i historią” zrealizowany w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w roku szkolnym 2007/2008. Uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję wziąć dzięki niemu udział w wielu interesujących wycieczkach (do Tarnowa, Zalipia, Krakowa, Łańcuta i Częstochowy)  odwiedzili też teatr, kino i zwiedzili wiele muzeów.

W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie naszego gimnazjum brali udział w niezwykle bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Od początku września pracę rozpoczęły kółka: taneczne i fitness, Szkolna drużyna siatkarska, Kółko dziennikarskie, Szkolny klub gier i zadań logicznych, Kółko filmowe, Kółko regionalno- krajoznawcze. Wszystkie te kółka finansowane były ze środków programu PPWOW finansowanego przez Bank Światowy. W ramach zajęć uczniowie uczyli się nowych układów tanecznych, doskonalili swoje umiejętności siatkarskie, tworzyli i wydawali gazetkę szkolną, uczyli się gry w szachy, zrealizowali film animowany, poznawali i dokumentowali ciekawe miejsca ze swego regionu. Nie byłoby to możliwe bez nowoczesnego sprzętu jaki zakupiono w ramach projektu (wysokiej klasy aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, komplet sześciu szachownic wraz z zegarami szachowymi, radiomagnetofony, piłki siatkowe itp.)

Dużym sukcesem naszych uczniów w roku szkolnym 2008/2009  był też udział w projekcie „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” finansowanego z funduszy POKL. Spośród 25 wniosków Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przyznało stypendia sześciu uczniom naszego gimnazjum. Otrzymali oni po 5 tysięcy złotych brutto do wykorzystania na cele związane z dalszym kształceniem i rozwijaniem zainteresowań.

Dotychczasowe sukcesy zachęcają nas do podejmowania nowych starań; we wrześniu 2009 r. rozpoczynamy wspólnie z firmą NORTON realizację projektu „EU-GENIUSZ- większe szanse dla gimnazjalistów powiatu dąbrowskiego” dzięki któremu prowadzone będą w naszej szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, kółko językowe, zajęcia z przedsiębiorczości i doradztwo zawodowo- edukacyjne. Celem tego projektu jest przede wszystkim poprawienie wyników egzaminu gimnazjalnego, ale także podniesienie kluczowych kompetencji językowych i matematycznych, zbliżenie szans rozwoju naszych uczniów do szans gimnazjalistów z obszarów miejskich i wsparcie uczniów w doborze dalszej ścieżki edukacyjnej w kontekście wyboru przyszłego zawodu. Warto dodać, że projekt ten dotyczy aż dwóch lat- jego zakończenie przewidziane jest na lipiec 2011 r.

To dzięki takim projektom nasi uczniowie mają szansę wzbogacać swoją wiedzę, zobaczyć wiele ciekawych miejsc, zdobyć nowe interesujące umiejętności (jak gra w szachy, taniec, czy realizowanie filmów animowanych), jakich zwykłe zajęcia szkolne nie oferują.